Zásady ochrany osobných údajov PRO-AQUA

"Najúčinnejšia technológia na vyčistenie a ozdravenie interiéru"

Zásady ochrany osobných údajov

Prečo a akým spôsobom sú uchovávané vaše osobné údaje

Pokiaľ ste naším zákazníkom, odberateľom noviniek alebo návštevníkom niektorého z webov, ktoré PRO-AQUA Slovensko, s.r.o. prevádzkuje, resp. ste návštevníkom našej facebookovej stránky, zverujete nám vaše osobné údaje. My zodpovedáme za ich ochranu a zabezpečenie.

Zoznámte sa, prosím, s ochranou osobných údajov, zásadami a právami, ktoré máte v súvislosti s GDPR (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 o ochrane osobných údajov).

Kto je správca

Sme spoločnosť PRO-AQUA Slovensko, s.r.o., so sídlom Na Riviére 36, 84104 Bratislava 4, IČO: 46784799, IČ DPH: SK2023589557, zapísaná do OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, číslo vložky: 83460/B, ktorá sa zaoberá propagáciou, predajom a servisom viacúčelových separátorových čistiacich prístrojov PRO-AQUA a príslušenstva. V tejto súvislosti prevádzkujeme webové stránky www.vodny-vysavac.sk, www.pro-aqua.sk, www.rudolfinahatalova.sk, www.matdobrypocit.sk a facebookovú stránku PRO-AQUA – čistota vášho domova, ktoré naväzujú na predmet našej činnosti.

Vaše osobné údaje spracovávame ako správca, určujeme akým spôsobom a za akým účelom budú spracované a vyberáme ďalších spracovateľov, ktorí nám so spracovaním pomáhajú.

Kontaktné údaje

Pokiaľ sa chcete alebo potrebujete sa na nás obrátiť, môžete nás kontaktovať e-mailom pro-aqua@pro-aqua.sk resp. proaqua.slovensko@gmail.sk.

Prehlasujeme

Prehlasujeme, že ako správca vašich osobných údajov spĺňame všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, predovšetkým zákonom o ochrane osobných údajov resp. GDPR, a to že:

 • budeme spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu, plnenia zmluvy, či udeleného súhlasu
 • plníme podľa článku č. 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením spracovania osobných údajov
 • budeme vás podporovať a umožníme vám uplatňovanie a plnenie vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov GDPR.

Rozsah osobných údajov a účely

Spracovávame vaše osobné údaje, ktoré nám sami zveríte, a to z dôvodu naplnenia týchto účelov:

 • poskytovanie služieb, plnenie zmluvy:
  Vaše osobné údaje v rozsahu: fakturačné údaje, e-mail, číslo telefónu, prípadne korešpondenčnú adresu nevyhnutne potrebujeme k plneniu zmluvy (napr. dodanie tovaru resp. dodanie podkladov)
 • vedenie účtovníctva:
  Ak ste zákazníkom, vaše údaje nevyhnutne potrebujeme, aby sme vyhoveli zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov
 • marketing – zasielanie informačných správ:
  Vaše osobné údaje (email a meno), využíváme za účelom priameho marketingu - zasielanie obchodných informácií. Ak ste naším zákazníkom, robíme tak z oprávneného záujmu, pretože predpokladáme, že vás naše novinky zaujímajú, a to po dobu 10 rokov od posledného nákupu. Ak nie ste naším zákazníkom, zasielame vám novinky a informácie len na základe vášho súhlasu po dobu 10 rokov od jeho udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maile
 • Pokročilý marketing na základe súhlasu:
  Len na základe vášho vysloveného súhlasu vám môžeme poslať aj inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť vašu e-mailovú adresu pre remarketing a cielenú reklamu na Facebooku, a to po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom našich kontaktných údajov.

Cookies

Pri návšteve našich webových stránoch zaznamenávame vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok, čo vnímame ako svoj oprávnený záujem správcu, pretože veríme, že vďaka tomu vám môžeme poskytovať ešte lepšie služby.

Používanie cookies môžete vo svojom prehliadači zakázať.

Informácie o používaní súborov cookies na stránkach PRO-AQUA

Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

Chránime osobné údaje pomocou moderných technológií. Prijali sme a udržujeme aktuálne známe technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

Odovzdanie osobných údajov tretím osobám

K vaším osobným údajom majú prístup len naši poverení zodpovední spolupracovníci.
Pre zabezpečenie spracovateľských operácií, ktoré nedokážeme zaistiť vlastnými silami, využívame služby a aplikácie spracovateľov, ktorí dokážu údaje dokonale ochrániť.

Sú to nasledovní spracovatelia resp. poskytovatelia nasledovných platforiem:

* Takto označené spoločnosti majúce sídlo v USA (Spojených štátoch amerických) spracovávajú osobné údaje na území EÚ. Príslušné linky vedú na ich stránky s informáciami o ochrane osobných údajov.

V budúcnosti sa pravdepodobne pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania rozhodneme využiť aj ďalších spracovateľov resp. aplikácie. V takomto prípade budeme na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky ako na seba.

Predávanie dát mimo Európsku úniu

Dáta spracovávame výhradne v Európskej únii.

Vaše práva v súvislosti s ochranou osobných údajov

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte rôzne práva. Ak budete chcieť alebo potrebovať niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu pro-aqua@pro-aqua.sk.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov. Vďaka tomuto právu nás môžete kedykoľvek vyzvať a my vám doložíme v lehote do 15 dní aké vaše údaje spracovávame a prečo.

Právo na zmenu. Pokiaľ sa u vás niečo zmení alebo sú vaše údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na zmenu a doplnenie údajov.

Právo na obmedzené spracovanie môžete využiť pokiaľ sa domnievate, že spracovávame vaše nepresné údaje alebo sa domnievate, že spracovanie robíme nezákonne, ale nechcete všetky údaje zmazať.
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov ich spracovania.

Ďalším vaším právom je právo na výmaz. Pokiaľ si budete priať vymazať údaje, v tomto prípade vymažeme vaše osobné údaje zo svojho systému.
V prípadoch, kedy sme viazaní zákonnou povinnosťou (daňové doklady) musíme evidovať údaje v zákonnej dobe. Všetky údaje neviazané zákonom, vymažeme.

Sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov. Pokiaľ máte pocit, že s vašimi údajmi nezaobchádzame v súlade so zákonom, máte právo sa kedykoľvek obrátiť na Úrad pre ochranu osobných údajov. V takomto prípade informujte, prosím, najprv nás, aby sme mohli prípadné pochybenie najprv napraviť.

Právo na odhlásenie zo zasielania obchodných informácií. E-maily s inšpiráciami, či článkami vám zasielame na základe vášho oprávneného záujmu. Odber našich e-mailov môžete kedykoľvek ukončiť klikom na odhlasovací odkaz umiestnený v každom zaslanom e-maile.

Mlčanlivosť

Uisťujeme vás, že naši spolupracovníci, ktorí spracovávajú resp. budú spracovávať vaše údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by mohlo ohroziť zabezpečenie vašich osobných údajov.
Táto mlčanlivosť pritom trvá aj po skončení záväzkových vzťahov s nami.
Bez vášho súhlasu nebudú vaše údaje vydané žiadnej inej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 1.5.2018.